begyndende symptomer uro og tankemylder

Stress Reduktion med Effektiv Akupunktur

Forbedre din livskvalitet. Akupunktur kan være med til at afhjælpe stress og nedsætte eller fjerne dine symptomer

Akupunktur er ikke længere blot en traditionel kinesisk praksis; det er blevet anerkendt som en effektiv metode til at tackle stress og forbedre livskvaliteten.

Stress og udfordringer

Stress en almindelig udfordring i vores moderne samfund, som påvirker os på mange niveauer, -og kan have dybtgående konsekvenser for vores velbefindende og helbred. Derfor er det afgørende at udforske effektive strategier til håndtering af stress, og her viser akupunktur sig at være en bemærkelsesværdig løsning.

Genvinde dine ressourcer

Akupunktur har en god effekt imod stress som hjælper med til at genvinde dine ressourcer. Akupunktur genopretter ubalancer i kroppens energisystem og afbalancere dit nervesystem.

tankemylder og stress ved ung mand

Stress og Livskvalitet

Stress har en betydelig indvirkning på vores livskvalitet. I dagens travle samfund bliver flere danskere end nogensinde før ramt af stress, hvilket kan føre til en forringelse af helbredet, reduceret præstationsevne og endda længerevarende sygemeldinger.

Håndtering af stress

Hvis stress ikke håndteres korrekt, kan føre til en række symptomer, der påvirker både vores fysiske og mentale sundhed.

Stress udbredt udfordringer

I vores moderne samfund er stress en udbredt udfordring, der påvirker mange mennesker på forskellige måder. Langvarig stress kan have dybtgående virkninger på vores velbefindende og helbred. Derfor er det vigtigt at udforske metoder til at håndtere denne tilstand.

Langvarige stress

Udsættes du for langvarige stress, kan det medføre en længerevarende sygemelding. Ved arbejdsbetinget stress, er næst efter ondt i ryggen det mest udbredte helbredsproblem i Danmark.

*se film om stress 

 

Symptomer på Stress

Stress kan manifestere sig på forskellige måder, både fysisk og mentalt. Fysiske symptomer såsom hovedpine, maveproblemer og nedsat immunforsvar kan være ledsaget af mentale tegn som angst, dårlig koncentration og depressive tanker. Identifikation af disse symptomer er afgørende for effektiv håndtering af stress og tilvejebringelse af passende behandlinger.

Forebyggelse af Stress gennem Akupunktur

Akupunktur kan ikke kun bruges til at håndtere eksisterende stress, men også som en forebyggende foranstaltning mod fremtidige stress relaterede problemer. Ved at opretholde en regelmæssig akupunkturbehandling kan man styrke kroppens modstandskraft mod stress og forbedre livskvaliteten på lang sigt.

Akupunktur som en Effektiv Løsning

Akupunktur har vist sig at være en effektiv praksis til at håndtere stress. Denne behandlingsmetode, der har rødder i traditionel kinesisk medicin, har vundet stigende anerkendelse for sin evne til at lindre stress og dets symptomer.

 

Genoprette kroppens energiflow

Ved at genoprette kroppens energiflow og reducere stressniveauerne kan akupunktur bidrage til at forbedre livskvaliteten og fremme en følelse af velvære. Denne behandlingsmetode er ikke kun baseret på traditionel kinesisk medicin; den er blevet anerkendt globalt for sine terapeutiske fordele i håndteringen af stress og dets symptomer.

 

Akupunkturbehandling i Praksis

Akupunktur involverer indsættelse af nåle på specifikke punkter på kroppen for at genoprette energibalancen og reducere stressniveauerne. Gennem adskillige studier er det blevet påvist, at akupunktur kan lindre stress relaterede symptomer og fremme en følelse af afslapning og velvære. Valget om at inkludere akupunktur som en del af ens stressbehandlingsregime bør overvejes omhyggeligt, da det kan bidrage til en helhedsorienteret tilgang til sundhed og velvære.

sundtlegeme.dk - Akupunktur Aarhus

Akupunktur er en metode der giver en unik og alsidig tilgang til behandling af akutte eller kroniske lidelser. Hensigten med akupunktur er at genoprette balance i kroppens energisystem, skaber harmoni og sundhed på ny. Supplerende behandlingstilbud: Urter, homøopati, øvelser som nedsætter stress. Vil du vide mere om akupunktur?

RAB registreret akupunktør John Bregnhøj *Et solidt erfaringsgrundlag.  Hverdage 10 - 17 ***  21900559 eller kontaktformular ** Langelandsgade 16 - 3 th. - 8000 Aarhus C.

RAB godkendt ved akupunktur: Tilskud til sygeforsikring danmark, sundhedsforsikring og ved forsikringsskader.

Vil du vide mere om stress?

Få mere information uddybende forklaringer. Læs nedenstående 

Symptomer på stress

Stress kan manifestere sig på forskellige måder i vores liv. Det kan føre til fysiske symptomer såsom hovedpine, maveproblemer og endda nedsat immunforsvar. Samtidig kan det også påvirke vores mentale helbred, med tegn som angst, dårlig koncentration og depressive tanker.

Håndtere stress

At håndtere stress er afgørende for vores overordnede velvære. Udover akupunktur er der forskellige strategier, der kan hjælpe med at reducere stressniveauer. Motion, mindfulness, sund kost og tilstrækkelig søvn spiller alle en rolle i at tackle stress. Det er vigtigt at indarbejde disse sunde vaner i vores daglige rutine for at opretholde en sund balance og modvirke virkningerne af stress.

Kort periode med stress

En kort periode med stress er en tilstand, der gør at du kan reagere i en presset situation hvilket er positivt. I modsætning til en længere periode med stress som er en belastning for dit helbred, -og bliver der ikke gjort noget ved den længerevarende stress tilstand kan det desværre udvikle sig til psykiske lidelser. 

Hvad er stress?

Stress kan opleves i privatlivet og på arbejde, det er forskellige situationer men følelsen er den samme. Stress behøves nødvendigvis ikke er være negativt, er det en kortvarig periode med stress kan den virke biologisk fremmende for kroppen de første 60 min. men efterfølgende ophører den positive virkning af stress.

Eks. på stress i privatlivet: Forandringer i det daglige som en flytning, konflikter i parforholdet eller nære venner og børnene.

Eks. på stress på arbejdspladsen: Et højere arbejdstempo i en længere periode, kollegaer som er sygemeldte og du skal løbe ekstra stærkt for at nå arbejdsmængden, konflikter med kollegaer eller din chef.

 

Mand som er stresset på arbejde

Stress og belastningstilstand

Stress betragtes ikke som en sygdom, men en belastningstilstand fysik og psykisk. En belastningstilstand kan opstå når de ydre og indre krav overstiger de ressourcer du har, derved opstår der en ubalance som forårsager en begynde stress belastning. Er du bevidst om at den kortvarige stress belastning er tidsbegrænset? Perioden du oplever med en stressede situation er, afgørende for om det er en stimulerende stress, -eller en ødelæggende stresstilstand.

Dine forventninger og ressourcer

Dine forventninger, ressourcer kan skabe stress

Dine egne forventninger og krav til dig selv kan deles ind i dit arbejdsliv og privatliv, endvidere skelner man mellem fysiske og følelsesmæssige krav.

De ressourcer som du har deles ind i:

 • Den tid som du har til rådighed
 • Din tilgang til at anskue verden på
 • Hvor meget fysiske og psykisk et overskud du har
 • Økonomisk råderum

Tilgang til nye udfordringer

Hvilken tilgang du oplever eller møder nye udfordringer. Forstil dig at du f.eks. skal holde et oplæg til en større forsamling, her kan du tænker "det er mange som jeg skal tale til, mon dette går godt?" - eller det modsatte "det er mange som jeg skal tale til, hvor er det dejligt jeg tror at de bliver glad for mit oplæg".

Det er meget vigtigt at tilgangen er den rette, da det påvirker hvor meget stress der opstår i situationen. Det mønster der er kan være besværligt at ændre, men det er bestemt hver at arbejde med at forbedre. Det er vigtigt er, at lære hvordan du håndtere de forskellige situationer på en god og hensigtsmæssig måde så det bliver en god oplevelse for en selv.

Dine egne ressourcer

Tro på dine iboende ressourcer, fejler man betyder det ikke verdens undergang -fejl kan man lære noget af og blive bedre. Prøv at have fokus på dine ressourcer i stedet for andres forventninger. Har du en tro på egne evner og det nok skal gå godt vil det påvirke din tankegang, -du bliver mere engageret og kreativ i din tilgang til opgaven.

Negativ tilgang skaber stress

Hvis du tænker det her kan jeg ikke klare -og opgaven er for stor. Den negative tilgang vil påvirke håndteringen så det du gør, ikke lykkes særlig godt.

Ung mand som har stress og angstsymptomer som få hjælp

Hvilken tegn skal du være opmærksom på ved stress?

Stresssymptomer kan vise sig som akutte, og andre ved en længere tids påvirkning der måske har stået på i uger, måneder eller år. Da stress kan viser sig på mange forskellige måder, kan det være en følelse af hele tiden at have sommerfugle i maven, depressive tanker, tankemylder og åndedrætsbesvær

Symptomer på stress

Stress er en lidt underlig størrelse. For den kommer langsomt snigende, og er du ikke opmærksom på signalerne står du der lige pludselig. Tager du ikke symptomerne alvorlige kan der være store konsekvenser for dit helbred, alt afhængig hvor hårdt det er ramt dig. Bliver du i dagligdagen udsat for mindre stress kan det medføre, at din sundhedstilstand senere i livet kan give problemer.

Konsekvens af stress

Er endvidere at det også påvirker dine omgivelser som familie, venner og kollegaer

Individuelle symptomer

Det er individuelt hvordan symptomerne kommer til udtryk, derfor kan der ikke gives et entydig svar. Har du alvorlige stress og stresssymptomer, bør du opsøge læge.

stress ramt mand på arbejde

Stress symptomer og kendetegn

Stress ramt - kendetegn

De fleste har på et eller andet tidspunkt oplevede et arbejdspres som er højt, -og hertil symptomer af indre uro, myldertanker (tankemylder) måske kan du mærke at hjertet banker lidt hurtigere og mister overblikket.

Fysiske og psykiske symptomer på stress

Fysiske symptomer

 • Ofte hovedpine
 • Du kan få en hjertebanken
 • Oplever perioder med svedeture
 • Du bliver ofte syg fordi immunforsvaret er immunforsvar – der forekommer hyppigere infektioner sygdomme
 • oplever at du ofte ikke har lyst til at spise (appetitløshed)
 • Du oplever i perioder svimmelhed
 • Mave tarmproblemer og diarré
 • Du kan rysten på hænderne
 • Din sexlyst er mindre eller slet ikke

Psykiske signaler på stress

 • Træt og udkørt med søvnproblemer (søvnløshed) Ofte en følelse af at være træt og har søvnproblemer
 •  Hukommelse er blevet dårligere
 • Du føler en anspændthed som er i hele kroppen
 • Din evne til koncentration (koncentrationsbesvær) er nedsat
 • Du har ofte en følelse af at være utålmodig
 • Du kan opleve angst i forbindelse med helt almindelige problemer, -og der kan opstå en uforklarlig angst
 • Depression tanker

Stress ved andre

Hvordan opdager man stress ved andre?

 • Har svært ved at tage en beslutning
 • Koncentrationsbesvær og huske ting dårligere (Glemsom)
 • Svært ved at holde aftaler
 • Tiltrækker sig mere opmærksomhed end tidligere
 • Talestrømmen er hurtigere end normalt, -samtidig med at der tales højere
 • Er mere hektiske end tidligere
 • Reaktioner på hændelser / oplevelser er mere voldsomme
 • Det kan også være en stressramte der lige som trækker sig ind i sig selv, ved at undgå kollegaer eller venner. Typisk at undgå at aftaler, -og er der en aftale glemmer denne eller afmelde ikke den.
 • En opgivende adfærd og virker uengageret
 • Mister sin humoristiske sans
 • Kan virke træt og uoplagt
stress mand med arbejdspress

Faktum om kroppens alarmberedskab – stress

Kroppens alarmberedskab er stress: Når du står over for nogle udfordringer, reagere din krop med at sætte sig i alarmberedskab. Det skal forstås på den måde, at kroppen sætter det autonome nervesystem til at øge produktionen af adrenalin og kortisol stiger. Når det sker, kan du mærke at hjertet slår hurtigere, og du bliver mere fokuseret på udfordring.

Kroppens reaktion: Er et sundhedstegn da den skærper alle dine sanser, og får dig til at handle hurtigt. Det bliver først kritisk hvis kroppen ikke efterfølgende kan komme ud af alarmberedskabet igen.

Mand som har fået stress

Stress kan deles i op til tre niveauer

1. Meget stress – kontakt lægen

 • Du har svært ved at koncentrere dig, og er fraværende måske en del glemsom
 • Hvis allerede eksisterende sygdomme bluser op på ny
 • Let til at blive deprimeret
 • Du er let til at blive svimmelhed, hvilken kan skyldes søvnmangel
 • Smerter der ikke er nogen forklaring på
 • Du får ofte hovedpine eller migræne
 • Er let til at blive aggressiv
 • Mindre social og trækker dig tilbage, eller ind i dig selv
 • Mave og tarmproblemer
 • Manglende sexlyst
 • Du har en følelse af at være utilstrækkelig
 • Hvis du er kvinde, at du har blødningsforstyrrelser

Akut stress

 1. Gentagne tegn på akut stress

Det er vigtigt at skelne imellem, hvad der kan skyldes stress eller anden sygdom. Det er ok at være stresset i kortere perioder, men du skal være opmærksom på nedenstående symptomer

 • Hvis du hele tiden føler dig træt
 • Hvis du sover dårligt om natten
 • Hvis du ofte har uro i kroppen, og er raskløshed 
 • Hvis du har en indre modvilje
 • Hvis du lettere end førhen bliver irritabel
 • Hvis dit immunforsvar bliver lavere, og oftere bliver syg
Stresset kvinde med briller

Kortvarig stress

 1. En kortvarig påvirkning med akut stress

Du behøves ikke at bekymre dig så meget, hvis i en kortere periode oplever nogle af nedenstående symptomer. Det er naturligt med disse reaktioner, og derfor er der ingen faresignaler ved dette

 • Hvis du oplevere i en kort periode hjertebanken
 • Hvis du begynder at have en lettere rysten, eller oplever tics (ensartede gentagende og ufrivillige bevægelser i en mindre muskelgruppe, ofte i set i ansigtet og halsområdet. Tics bliver forværret hvis der opstår nervøsitet eller ved stress
 • Hvis du sveder mere end du normalt gør
 • Hvis du bliver tør i munden
 • Hvis du har en følelse af sommerfugle i maven
 • Hvis du kan mærke en trykkende for brystet
 • Hvis du oplevere, at du får en øget trang til at lade vandet
 • Hvis du føler dig mere anspændt end normalt
Motion og mindre stress. Fornyet energi

Forebyggelse af stress

Motion har vist sig at være gavnligt imod stress symptomer

Du mærker ikke stress når du er aktiv, efterfølgende få du en naturlig træthed. Når kroppen slapper af, påvirker det også din psyke på en positiv måde -og det er samtidig sundt for din krop. Så kom i gang med motion, her får du et frirum til dig selv. Videnskabelige studie har vist, at motion har en fantastisk positiv virkning imod stress

Kan det være i dit privatliv eller på arbejdet?

Dit privatliv

 • Hvis det er i dit privatliv, er der flere ting du har mulighed for at gøre. 1. Læg en plan for din hverdag, hvor du samtidig har indlagt naturlige pauser. 2. Du skal nedtone hvad du skal nå, og skrue ned for dine ambitioner. 3. Sørg for at få noget motion, og tilstrækkeligt med søvn. 4. Sørg for at bruge tid, sammen med familie og venner.

Dit arbejdsliv

 • Hvis det er i dit arbejdsliv, er der flere ting som du har indflydelse på. 1. Du skal planlægge og sætte strukturer din hverdag, samtidig at du afsætter tid og gøre plads til uventede situationer. 2. Du skal kunne sige nej til arbejdsopgaver, som du ikke kan overskue, eller har evnerne til. 3. Gør brug af dine kollegaer, og vær´ med til at støtte hinanden. 4. Få talt med dine kollegaer, om andet end arbejde og arbejdsopgaver. 4. Du skal have fokus på det du har noget, i stedet for at tænke på, hvad du ikke har nået. 5. Sørg for at få lavet en forventningsafstemning med din leder, det er meget vigtigt i forhold til tiden, herved vil du lette dit arbejdspres og du undgår unødig stress
 • Hvis du deler dine frustrationer med andre som venner, familie eller kollegaer kan dette være med til at tage toppen af dine frustrationer
 • Få misforståelser som du måske har med en ven, familie eller kollega afklaret. Negative tanker påvirker dig og kan desuden have en konsekvens af en fysisk svækkelse, eller sagt på en anden måde, en negativ stemning kan medføre en skadelig adfærd, som på sigt kan medføre at din sundhedstilstand blive forværret.

Det er derfor vigtigt at lære at håndtere stress og stress symptomer, hvilken er nødvendig hvis du vil passe på dig selv.

Øre apunktur

Info om akupunkturbehandling

Der afsættes 45 min. - 60 min.**Første behandling 60 min.

*Reaktioner / symptomer der kan være ved akupunkturbehandling

*Før og efter akupunktur

*Effekten fra akupunktur

Vil du vide mere om hvad akupunktur er?

læs om eksamensangst

 

Nakkesmerter, smerter i venstre arm og fingre
- Jimmy Pedersen

Akupunktur behandling: 15 år med spændinger i nakken og smerter,  som nu var smerterne begyndt at gå ud i venstre arm og finger. Det umulige skete, at jeg aldrig havde troet kunne lade sig gøre.

Læs hele anbefaling

Rygestop, KOL (rygelunger), rygsmerter, stress og vrede.
- Alice T. Bojsen

Akupunktur behandling: Mit forbrug var dagligt 60 cigaretter dagligt, og startede med at ryge som 11-årig. Min rygetrang er fuldstændig væk, og har ikke røget siden. Jeg fik i alt 5 behandlinger. I forbindelse med rygestoppet blev jeg også behandlet for mit KOL, hvilken har medført at dette også er markant bedre.

Læs hele anbefaling

Spændinger i nakke, nakkesmerter (hold i nakken), skulder og -smerter i højre arm.
- Hanni Yassin

Akupunktur behandling: Akutte skuldersmerter, et stort hold i nakken og smerter ud i arm og finger. Efter at jeg havde fået 3 akupunktur behandlinger forsvandt smerterne, og både nakke, skulderen, armen og finger kunne bruges igen helt normalt.

Læs hele anbefaling

Låst kæbeled og behandling af nakkespændinger
- Sissel

Akupunktur og massage behandling: Jeg havde problemer med kæben, mit kæbeled var låst i en lukket position, og blev derfor undersøgt hos tandlæge og kæbekirurg. Efter at jeg havde fået nogle behandlinger blev kæbeleddet normaliseret med akupunktur og massage.

Læs hele anbefaling

Akupunktur behandling imod kvalme under graviditet
- Gry Aakjær

Akupunktur behandling: Jeg fik voldsom kvalme under min graviditet. Den startede for alvor i uge 5-6. I uge 8 kom jeg hjem fra en uges ferie, hvor jeg havde ligget syg med opkast og gennemgribende kvalme – hele døgnet. Havde tabt mig meget og var meget drænet for energi. Jeg blev til sidst indlagt og fik drop, da jeg intet kunne holde i mig. Lægerne kunne ikke hjælpe, udover gode råd. Det var et mirakel ! Min kvalme forsvandt som dug for solen.

Læs hele anbefaling

Smerter i håndled, albue og ankel.
- Jette H.  Ikast

Akupunktur behandling: 6 år med smerter i håndled og operation uden resultat. Lægerne havde opgivet mig. Jeg blev behandlet med akupunktur, og har ikke længere problemer med håndleddet...... 

Læs hele anbefaling


Ansigtslammelse, smerter i venstre arm og svært ved at bøje højre pegefinger 
- Lars Olsen

Akupunktur behandling: Jeg henvendte mig til sundtlegeme.dk for at forhøre mig om det var mulighed, at hjælpe mig med min ansigtslammelse. I 2008 fik jeg i venstre side en ansigtslammelse som efterfølgende begyndte, at brede sig til højre side. Heldigvis blev den højre side ikke så hårdt ramt.

Læs hele anbefaling

Immunforsvaret, bihulebetændelse og stress
- Sofie Rønde Rasmussen

Akupunktur behandling og øvelser: I en del år har jeg været let til at blive syg, og i en længere periode døjet med bihulebetændelse endvidere tendens til at føle mig stresset.

Læs hele anbefaling

 sundtlegeme.dk - Akupunktur Århus / Akupunktør Århus​ 

Langelandsgade 16 - 3 th., 8000 Århus C.

Har du lyst til at høre mere?